Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Alutaguse Matkaklubi

Alutaguse Matkaklubi on oma nime saanud 1995. aastal, olles eelnevalt tegutsenud Kohtla- Järve Matkaklubi ja Kohtla- Järve turismiklubi nime all.
Läbi oma tegevuse ühendab AMK aktiivseid ja teadmishuvilisi inimesi, kes soovivad läbi sportlike tegevuste laiendada oma teadmisi ja tunnetuste piire.

AMK pakub teenusena nii matku, laagreid, mägironimist kui ka koostöös Adrenaator OÜga safarisõite ja rännakuid endisel karjääri alal.

Meie õppeprogramme on võimalik tellida tulenevalt koolide ajalistest võimalustest: kas osade kaupa lühemate programmidena (1-2 h) või komplektselt terveks päevaks (4-6 h). Oleme arvamusel, et kui juba sõita maha pikk teekond ning kulutada nii ajaressurssi kui ka fossiilset kütust, siis on mõttekam ja keskkonnasäästlikum võtta 1 põhjalik mitmekülgne õppeprogramm , mis tutvustab teemat erinevatest tahkudest. Samas sõltub kõik konkreetselt koolide võimalustest. Seetõttu olemegi välja töötanud ka erinevad võimalused. Loodame, et selline ülesehitus ei tekita liigset segadust vaid loob suuremad võimalused koolidele.

 

Põlevkivi kaevandamine – täisprogramm

Sihtrühm: põhikooli III aste, gümnaasium

Kestvus: 4,5 – 5 h

Õppeprogramm annab põhjaliku ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ja karjääris ning selle mõjudest keskkonnale. Lisaks käsitleb programm inimese igapäevase elektri tarbimise ning keskkonnamõju seoseid. Õppeprogramm koosneb 4st põhiosast. Lisaks antakse aega ca 20 minutit lõunapausiks. Söök tuleb omal kaasa võtta või eraldi tellida.

 

Põlevkivi kaevandamine allmaakaevanduses

Sihtrühm: põhikooli II ja III aste, gümnaasium

Kestvus: 2,5 h

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ja selle mõjudest keskkonnale.

 

Põlevkivi kaevandamine karjääris

Sihtrühm: põhikooli III aste, gümnaasium

Kestvus: 2,5 h

Õppeprogramm annab põhjaliku ülevaate põlevkivi kaevandamisest karjääris ning selle mõjudest keskkonnale. Lisaks käsitleb programm inimese igapäevase elektri tarbimise ning keskkonnamõju seoseid.

 

Põlevkivi kaevandamise ülevaatlik programm

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestvus: 2,5 h

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest ja tööstusalade rekultiveerimisest. Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast.

 

Põlevkivi ja energeetika – täisprogramm

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestvus: 6 h

Õppeprogramm annab põhjaliku ülevaate põlevkivi kaevandamisest, energeetikast ja nende seostest inimese igapäevaharjumuste ning keskkonnamõjude vahel (sh globaalsed mõjud nagu kliima soojenemine). Õppeprogramm koosneb 4st põhiosast. Lisaks antakse aega ca 20-30 minutit lõunapausiks. Söök tuleb omal kaasa võtta või eraldi tellida.

 

Põlevkivi ja energeetika – lühiprogramm

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestvus: 2,5 h

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest, energeetikast ja nende seostest inimese igapäevaharjumuste ning keskkonnamõjude vahel.

 

Kaevandatud alade ökoloogia

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestus 4 h

Programmi käigus uuritakse ja võrreldakse ca 55 aastat tagasi ja ca 5 aastat tagasi rekultiveeritud metsade ökoloogiat. Lisaks tutvutakse looduse taastumisprotsessidega.

 

Kaevandatud alade rekultiveerimine

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestus 1,5 – 2 h

Programmi käigus tutvustatakse 3 erinevat rekultiveerimise viisi. Sealjuures arutletakse, millised rekultiveerimise viisid on kõige kasulikumad majanduslikult, millised looduse taastumise seisukohalt, millised on põnevamad, millised võimalused veel võiksid olla.

 

Kaevandatud alade veed

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestus 1,5 – 2 h

Programmi käigus uuritakse: milline on karjääri tranšeedesse kogunenud vesi, kui kaua võtab aega selle muutumine samaväärseks loodusliku veekoguga. Kas teda võib kunagi kasutada joogiveena.

 

Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel

Sihtrühmad: põhikooli I ja II aste

Kestvus: 2 h

Programmi raames on igal õpilasel võimalus premeerida ennast huvitavate leidudega. See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate kivististe ja kivimitega.

 

Töökeskkonna ja -koormuse mõjud põlevkivi kaevandamisel

Sihtrühm: põhikooli 9 klass ja gümnaasium

Kestvus: 4-4,5 h

Õppeprogramm tutvustab kaevurite erinevaid töökeskkondi, töö spetsiifikast ja koormustest tulenevaid mõjusid keskkonnale ning inimese tervisele.

Töökeskkonnad põlevkivi kaevandamisel (ülevaatlik programm)

Sihtrühm: põhikooli 9 klass ja gümnaasium

Kestvus: 1,5 h

Õppeprogramm annab ülevaate kaevurite erinevatest töökeskkondadest.

 

Inimese keha, koormus ja taastumine

Sihtrühm: gümnaasium

Kestvus: ca 1,5-2 h

Programmi raames õpitakse paremini tundma oma keha ja füsioloogilisi muutusi erinevatel koormustel erinevates tehis- ja looduskeskkondades.

Info and ettetellimine

Telefon: +372 33 24017

Email: info@minerzone.ru